Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng cảm ơn Quý Công ty đã tham gia nộp hồ sơ chào hàng gói mua sắm Dịch vụ "Mua dịch vụ theo dõi tự động đường đi của sản phẩm qua GPS".
Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong Thư mời chào hàng, sau khi xem xét đánh giá Thư mời chào hàng của các nhà cung cấp, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả như sau:
1. Hủy gói dịch vụ mua sắm: Mua dịch vụ theo dõi tự động đường đi của sản phẩm qua GPS.
2. Lý do: Tất cả các Thư chào hàng không đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn đánh giá thư chào hàng được quy định trong Thư mời chào hàng số 1179/XMHT-CNTT ngày 25/4/2023 của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch.
(Xem chi tiết)


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25