Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG (Số: VT20240611-01)

Cập nhật: 11/06/2024 11:33:12 SA


Cung cấp tấm lót cho các máy nghiền xi măng

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu cho gói mua sắm “cung cấp tấm lót cho các máy nghiền xi măng” theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp tham gia chào hàng.

Địa điểm phát hành Thư mời chào hàng: Phòng Vật tư - Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Số ĐT: 0220.3521536, Fax: 0220.3821098.

Thời gian phát hành Thư mời chào hàng: Kể từ ngày 11/6/2024  đến 15 giờ 00 phút ngày 20/6/2024.  

Thời gian hết hạn nộp Thư chào hàng: 15 giờ 00 phút ngày 20/6/2024.

Thời gian mở Thư chào hàng (dự kiến): Trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm hết hạn nộp Thư chào hàng.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25