Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 14/06/2024 2:00:50 CH


Gói mua sắm: Cung cấp hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục của công đoạn nghiền xi măng Z3

Theo thông báo mời chào hàng số 1355/XMHT-QLDA ngày 14/5/2024, kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm: Cung cấp hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục của công đoạn nghiền xi măng Z3 như sau:

- Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty Cổ phần Thiết bị công nghiệp và Công nghệ môi trường DEAHAN với tổng giá trị: 1.000.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế GTGT (Thuế GTGT thực hiện theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian cung cấp, lắp đặt, chạy thử nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng: 05 tháng ngày kể từ khi ký hợp đồng.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25