Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

Cập nhật: 15/07/2019 8:01:46 SA


Chiến lược phát triển

SỨ MỆNH:

  • Luôn luôn mang lại sự tin cậy và yên tâm cho khách hàng bằng việc cung cấp các sản phẩm chất lượng vượt trội, ổn định và dịch vụ chuyên nghiệp.
  • Đảm bảo cho người lao động có công việc ổn định, môi trường làm việc thân thiện, chế độ đãi ngộ cạnh tranh và cơ hội học hỏi phát triển.
  • Sử dụng công nghệ thân thiện môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.

TẦM NHÌN:

  • Trở thành thương hiệu dẫn đầu về chất lượng và dịch vụ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xi măng và vật liệu xây dựng ở Việt Nam, dựa trên nền tảng mô hình quản trị hiện đại và công nghệ sản xuất “xanh”. 

 GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

  • Sáng tạo: Tìm tòi và áp dụng cách thức mới để thực hiện công việc hiệu quả hơn/ chất lượng hơn.
  • Trách nhiệm: Hiểu rõ trách nhiệm; Nỗ lực hoàn thành trách nhiệm trong công việc; Chịu trách nhiệm đến cùng đối với nhiệm vụ được giao.
  • Vì khách hàng: Nỗ lực cao nhất đáp ứng mong muốn và yêu cầu của khách hàng.
  • Hợp tác – Chia sẻ: Chủ động hợp tác, chia sẻ thông tin để giải quyết công việc nhanh chóng.
  • Trung thực tin cậy: Coi trung thực là nền tảng trong các mối quan hệ hợp tác và tin cậy.

Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25