Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Địa chỉ hòm thư

 • CÔNG TY XI MĂNG VICEM HOÀNG THẠCH
  ĐT: (84) 0220.3821.092 – FAX: (84) 0220.3821.098
  Email: contact@hoangthach.vn
 • XÍ NGHIỆP TIÊU THỤ
  ĐT: (84) 0220.3821.091; (84) 0220.3821.097
  FAX: (84) 0220.3821.098; (84) 0220.3522.123
  Email: kd@hoangthach.vn
 • PHÒNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
  ĐT: (84) 0220.3821.080; FAX: (84) 0220.3821.098
  Email: kh@hoangthach.vn
 • PHÒNG KỸ THUẬT
  ĐT: (84) 0220.3522.255 Fax: (84) 0220.3821.098
  Email: kt@hoangthach.vn
 • PHÒNG VẬT TƯ
  ĐT: (84) 0220.3821.782; FAX: (84) 0220.3821.098
  Email: vt@hoangthach.vn

Thông tin liên hệ

 • Họ và tên:  
  Email:  
  Số điện thoại:
  Tiêu đề:  
  Nội dung:  
  Retype the CAPTCHA code from the image
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
   

×

Địa chỉ: Khu 2 Bích Nhôi - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: ximanghoangthach.com/

Email: contact@hoangthach.vn