Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

slidenew2

08/02/2021 6:02:45 CH

Thư chúc tết của Chủ Tịch HĐTV Công ty

slidenew2

05/01/2021 7:21:03 SA

Trong những năm qua, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch luôn chú trọng công tác chăm sóc sức khoẻ người lao động, đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ công tác sản xuất kinh doanh an toàn, ổn định.

slidenew2

17/11/2020 2:47:40 CH

Ngày 10/11/2020, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ gắn biển Công trình chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, Nhiệm kỳ 2020 – 2025 hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng