Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

CPC là ký hiệu clanh-ke xi măng poóclăng. Các trị số 50, 60 là hoạt tính cường độ của clanh-ke xi măng poóclăng thương phẩm tính bằng N/mm2.
CPC là ký hiệu clanh-ke xi măng poóclăng.

Các trị số 50, 60 là hoạt tính cường độ của clanh-ke xi măng poóclăng thương phẩm tính bằng N/mm2.
Clinker
Chỉ tiêu chất lượng Clanh-ke

Tên chỉ tiêu

Mức

CPC 50

CPC 60

1. Hoạt tính cường độ, N/mm2, không nhỏ hơn.

    - 3 ngày ± 45 phút

    - 28 ngày ± 8 giờ.

 

25

50

 

30

60

2. Hệ số nghiền, không nhỏ hơn

1,2

3. Cơ hạt:

    - Nhỏ hơn 1mm, %, không lớn hơn.

    - Nhỏ hơn 25mm và lớn hơn 5mm, %, không nhỏ hơn

 

10

50

4. Hàm lượng canxi oxit (CaO), %

Từ 58 đến 67

5. Hàm lượng silic oxit (SiO2), %

Từ 18 đến 26

6. Hàm lượng nhôm oxit (Al2O3), %

Từ 3 đến 8

7. Hàm lượng sắt oxits (Fe2O3), %

Từ 2 đến 5

8. Hàm lượng magiê oxits (MgO), %, không lớn hơn

5

9. Hàm lượng canxi oxit tự do (CaOtd), %, không lớn hơn

1,5

10. Hàm lượng kiềm tương đương.

    Na2Otd = Na2O + 0,658 K2O, %, không lớn hơn

 

1,0

11. Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn

0,75

12. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn

1,0

13. Độ ẩm, %, không lớn hơn

1,0

Các sản phẩm khác

Chúng tôi cam kết chất lượng xi măng luôn là mục tiêu cũng như Chiến lược của Công ty