Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Chúng tôi cam kết chất lượng xi măng luôn là mục tiêu cũng như Chiến lược của Công ty

×

Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2 - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: ximanghoangthach.com

Email: contact@hoangthach.vn