Nhân dịp chào mừng 60 năm giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014). Công ty xi măng Viecm Hoàng Thạch tổ chức giải cầu lông, bóng bàn năm 2014
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ II NĂM 2014.
Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đạt nhất toàn đoàn, đồng giải nhì là Công ty CP xi măng Vicem Bỉm Sơn và Công ty CP xi măng Vicem Hà Tiên, 3 đội đồng giải ba là Cơ quan Tổng công ty, Công ty xi măng Vicem Tam Điệp...
Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch có 3 dây chuyền sản xuất xi măng lò quay, phương pháp khô, chu trình kín có hệ thống cyclon trao đổi nhiệt và buồng đốt canciner đầu lò.Công suất dây chuyền I là 1,1 triệu tấn/năm, dây chuyền II là 1,2 triệu tấn/năm, dây chuyền III có công suất là 1.2 triệu tấn/năm.
Hoang Thach Cement Plant (now Hoang Thach Cement Company) was under the Decision No 333/BXD-TCCB ESTABLISHED, dated on March 04th, 1980 by Ministry of Construction.
Ngoài việc chỉ đạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và các phong trào thi đua chung, Công ty còn làm tốt việc chăm sóc sức khoẻ cho người lao động. Duy trì các bữa ăn và chế độ ăn ca đảm bảo chất và lượng, chăm lo chu đáo cho quyền lợi người đang công tác tại Công ty, nghỉ hưu, ốm đau hoặc khó khăn.
In addition to directing the production, trading and joint movement, the company is doing well health care workers. Meals and maintaining a diet shift to ensure quality and quantity, attentive care for the interests of working at the company, retirement, illness or difficulty.
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
LANH DAO NHA NUOC DEN THAM VA LAM VIEC VOI CTY
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh